UNITS

Mahakama ina jumla ya vitengo vinne (4)tu,vya kiutawala ambavyo ni:-

 •   KITENGO CHA FEDHA

Majukumu

 •   Kusimamia masuala ya fedha.
 •   Kusimamia masuala ya manunuzi ya taasisi .
 •    Kusimamia masuala ya malipo, mikopo na madeni ya taasisi.
 •   KITENGO CHA SERA NA MIPANGO

Majukumu

 •    Kusimamia sera, mipango na utekelezaji wa maagizo ya mipango hiyo.
 •    Kushirikiana na mwenyekiti kuandaa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi inapohitajik .
 •    Kupanga utaratibu bora wa utunzaji wa takwimu mbali mbali za mahakama.
 •    Kushirikiana na kupendekeza namna ya kupunguza kasoro za kiutendaji katika taasisi.
 •    Kupanga mipango endelevu ya shughuli za taasisi.
 •   KITENGO CHA UTUMISHI

Majukumu

 •    Usimamizi wa rasilimali watu.
 •    Usimamizi wa mali za taasisi ikiwemo majengo ya taasisi.
 •    Kusimamia mazingira bora ya kazi, majengo na wafanyakazi.
 •    Kusimamia maslahi ya wafanyakazi.
 •    Kutunza kumbukumbu sahihi za watumishi wote katika sehemu ya kazi.
 •    Kuchanganua na kukabidhi idadi ya watumishi wanaohitaji mafunzo ya muda mrefu na mfupi.
 •   KITENGO CHA ELIMU NA MASHAURI

Majukumu

 •    Kutoa Elimu kwa Jamii.
 •    Kuwashauri wadaawa wanapofika mahakamani.
 •    Kutatua migogoro kwa njia ya usuluhishi.
 •    Kusimamia na kutunza majalada na kumbukumbu za mashauri.
 •    Kuwasaidia mahakimu katika kufanya utafiti wa kisheria.
 •    Kutafuta kesi au sheria mbali mbali katika nukuu zao na katika kutayarisha maamuzi.

Chair Photo

Chairperson

Mr: Khamis Rashid Khamis

Chairperson

Katika mwezi wa Septemba 2019, Ndugu KHAMIS RASHID KHAMIS ameteuliwa rasmi kuwa Mwenyekiti wa Mahakama ya Ardhi Zanzibar kuchukuwa nafasi ya ndugu Faraji Shomari Juma.

  RELATED LINKS